Individuele begeleiding bij de psycholoog

Na het intakegesprek ondersteun en begeleid ik je door het hele traject. We werken samen naar hetzelfde doel.

Werkwijze Psycholoog

Na jouw aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en draait het erom dat we jouw hulpvraag helder krijgen. Samen gaan we na wat je wilt veranderen en bereiken met de therapie. Na deze intake volgt mijn advies en het voorstel waarin we overeenkomen wat het doel is van de behandeling en op welke wijze dit doel bereikt kan worden.

In de gesprekken worden jouw problemen en pijnpunten onderzocht. Samen gaan we op zoek naar bronnen van weerbaarheid, energie en veerkracht in jezelf en jouw omgeving om hier verandering in aan te brengen.  We werken vanuit een basishouding waarbij er ruimte en erkenning is voor jouw kwetsbaarheid en kracht.

Als psycholoog maak ik gebruik van verschillende therapeutische benaderingen. Hieronder vallen onder meer cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en de nieuwe visie op rouw. Gaandeweg krijg je meer inzicht in je eigen functioneren en hoe dit je dagelijks leven beïnvloedt. Je ontwikkelt vaardigheden waarmee je dingen anders leert aan te pakken of vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Regelmatig vindt er een korte tussentijdse evaluatie plaats. Bij de afronding van de gesprekken wordt het resultaat besproken en maken we samen een plan om terugval in de toekomst te voorkomen.

Deelnemen aan een rouwgroep

Privacy en Klachtenregeling

Een rouwgroep start wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Vooraf vind altijd een intakegesprek plaats waarin jouw hulpvraag, wensen en verwachtingen worden besproken. Er wordt gekeken of deelname aan een groep hierbij aansluit. Binnen de rouwgroepen wordt gewerkt met een aantal vaste thema’s. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng van een thema door de deelnemers.

Tijdens de groepsbijeenkomsten is de eigen en actieve inbreng van de deelnemers belangrijk. De deelnemers doen daarnaast ook oefeningen of opdrachten thuis.

Er worden aantekeningen gemaakt van de gesprekken in jouw clientendossier. Je kunt jouw dossier altijd inzien of om een kopie vragen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt.

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening, bespreek dit dan eerst met mij. Lukt het niet om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen dan kun je voor klachtenbemiddeling contact opnemen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Call Now Button